skip to main content
Lingue:
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
MicroRNA 486 is a potentially novel target for the treatment of spinal cord injury
Material Type:
Articolo
Aggiungi allo Scaffale Elettronico

MicroRNA 486 is a potentially novel target for the treatment of spinal cord injury

Jee, Min Ki ; Jung, Jin Sun ; Choi, Jee In ; Jang, Jin Ah ; Kang, Kyung Sun ; Im, Young Bin ; Kang, Soo Kyung

Brain (London, England : 1878), 2012-04, Vol.135 (4), p.1237-1252 [Rivista Peer Reviewed]

Fulltext disponibile

2
Circular RNA hsa_circ_0016788 regulates hepatocellular carcinoma tumorigenesis through miR-486/CDK4 pathway
Material Type:
Articolo
Aggiungi allo Scaffale Elettronico

Circular RNA hsa_circ_0016788 regulates hepatocellular carcinoma tumorigenesis through miR-486/CDK4 pathway

Guan, Zheng ; Tan, Jing ; Gao, Wei ; Li, Xin ; Yang, Yuandong ; Li, Xiaogang ; Li, Yingchao ; Wang, Qiang

Journal of cellular physiology, 2019-01, Vol.234 (1), p.500-508 [Rivista Peer Reviewed]

Fulltext disponibile

3
Long non-coding RNA SNHG15 promotes CDK14 expression via miR-486 to accelerate non-small cell lung cancer cells progression and metastasis
Material Type:
Articolo
Aggiungi allo Scaffale Elettronico

Long non-coding RNA SNHG15 promotes CDK14 expression via miR-486 to accelerate non-small cell lung cancer cells progression and metastasis

Jin, Bing ; Jin, Hua ; Wu, Hai-Bo ; Xu, Jian-Jun ; Li, Bing

Journal of cellular physiology, 2018-09, Vol.233 (9), p.7164-7172 [Rivista Peer Reviewed]

Fulltext disponibile

4
LncRNA XIST facilitates proliferation and epithelial–mesenchymal transition of colorectal cancer cells through targeting miR‐486‐5p and promoting neuropilin‐2
Material Type:
Articolo
Aggiungi allo Scaffale Elettronico

LncRNA XIST facilitates proliferation and epithelial–mesenchymal transition of colorectal cancer cells through targeting miR‐486‐5p and promoting neuropilin‐2

Liu, Aihua ; Liu, Lihua ; Lu, Hang

Journal of cellular physiology, 2019-01-17, Vol.234 (8), p.13747-13761 [Rivista Peer Reviewed]

Fulltext disponibile

5
Long noncoding RNA DLGAP1‐AS1 promotes cell proliferation in hepatocellular carcinoma via sequestering miR‐486‐5p
Material Type:
Articolo
Aggiungi allo Scaffale Elettronico

Long noncoding RNA DLGAP1‐AS1 promotes cell proliferation in hepatocellular carcinoma via sequestering miR‐486‐5p

Peng, Xiaochun ; Wei, Fengmei ; Hu, Xiaoli

Journal of cellular biochemistry, 2019-10-21, Vol.121 (2), p.1953-1962 [Rivista Peer Reviewed]

Fulltext disponibile

6
Role of miR‐486‐5p in regulating renal cell carcinoma cell proliferation and apoptosis via TGF‐β–activated kinase 1
Material Type:
Articolo
Aggiungi allo Scaffale Elettronico

Role of miR‐486‐5p in regulating renal cell carcinoma cell proliferation and apoptosis via TGF‐β–activated kinase 1

He, Yanfa ; Liu, Jianzhen ; Wang, Yongjun ; Zhu, Xiaoli ; Fan, Zhengchao ; Li, Chongbin ; Yin, Hang ; Liu, Ying

Journal of cellular biochemistry, 2018-12-09, Vol.120 (3), p.2954-2963 [Rivista Peer Reviewed]

Fulltext disponibile

7
Expression of miR‐486‐5p and its significance in lung squamous cell carcinoma
Material Type:
Articolo
Aggiungi allo Scaffale Elettronico

Expression of miR‐486‐5p and its significance in lung squamous cell carcinoma

Yang, Sheng ; Sui, Jing ; Liu, Tong ; Wu, Wenjuan ; Xu, Siyi ; Yin, Lihong ; Pu, Yuepu ; Zhang, Xiaomei ; Zhang, Yan ; Shen, Bo ; Liang, Geyu

Journal of cellular biochemistry, 2019-04-08, Vol.120 (8), p.13912-13923 [Rivista Peer Reviewed]

Fulltext disponibile

8
MicroRNA‑486‑5p functions as a tumor suppressor of proliferation and cancer stem‑like cell properties by targeting Sirt1 in liver cancer
Material Type:
Articolo
Aggiungi allo Scaffale Elettronico

MicroRNA‑486‑5p functions as a tumor suppressor of proliferation and cancer stem‑like cell properties by targeting Sirt1 in liver cancer

Yan, Xinlong ; Liu, Xinhui ; Wang, Zhaohai ; Cheng, Qian ; Ji, Guanghong ; Yang, Hui ; Wan, Lingfei ; Ge, Chen ; Zeng, Quan ; Huang, Hua ; Xi, Jiafei ; He, Lijuan ; Nan, Xue ; Yue, Wen ; Pei, Xuetao

Oncology reports, 2019-03, Vol.41 (3), p.1938-1948 [Rivista Peer Reviewed]

Fulltext disponibile

9
Downregulation of KIAA1199 by miR‐486‐5p suppresses tumorigenesis in lung cancer
Material Type:
Articolo
Aggiungi allo Scaffale Elettronico

Downregulation of KIAA1199 by miR‐486‐5p suppresses tumorigenesis in lung cancer

Wang, Anqi ; Zhu, Jianjie ; Li, Juan ; Du, Wenwen ; Zhang, Yang ; Cai, Tingting ; Liu, Ting ; Fu, Yulong ; Zeng, Yuanyuan ; Liu, Zeyi ; Huang, Jian‐an

Cancer medicine (Malden, MA), 2020-08, Vol.9 (15), p.5570-5586 [Rivista Peer Reviewed]

Fulltext disponibile

10
PI3K‐AKT‐FOXO1 pathway targeted by skeletal muscle microRNA to suppress proteolytic gene expression in response to carbohydrate intake during aerobic exercise
Material Type:
Articolo
Aggiungi allo Scaffale Elettronico

PI3K‐AKT‐FOXO1 pathway targeted by skeletal muscle microRNA to suppress proteolytic gene expression in response to carbohydrate intake during aerobic exercise

Margolis, Lee M ; Berryman, Claire E ; Murphy, Nancy E ; Carrigan, Christopher T ; Young, Andrew J ; Carbone, John W ; Pasiakos, Stefan M

Physiological reports, 2018-12, Vol.6 (23), p.e13931-n/a [Rivista Peer Reviewed]

Fulltext disponibile

Ricerca in corso nelle risorse remote ...